Çalışma saatleri: 08:30 - 20:00

Telefon:

0216 611 06 11

İnstagram
Twitter
Facebook

Psikiyatri Uzm. Dr. Ayşegül Demirel

Ekibimiz

Psikiyatri Uzm. Dr. Ayşegül Demirel

Geri Dön

Psikiyatri Uzm. Dr. Ayşegül Demirel

Doğum yeri ve tarihi: İstanbul/1975

Eğitim:1992: İstanbul Haydarpaşa Lisesi’nden mezuniyet

2004: Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi (İng)’ nden mezuniyet

2005-2010: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı’nda uzmanlık ihtisası (Geropsikiyatri ve Konsültasyon-Liyezon Psikiyatrisi alanlarında eğitim).

Uzmanlık Tezi:“Atipik Antipsikotik İlaç Kullanan Kronik Şizofreni Hastalarinin Metabolik Profilleri, Düşük Igf-I Düzeylerinin Şizofreni ve Metabolik Sendrom İle İlişkisi”, İstanbul 2010. İ.Ü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir.

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Müfit Uğur.

Mecburi Hizmet:

İzmit Seka Devlet Hastanesi 2010-2011.

Üsküdar Devlet Hastanesi 2011-2012Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanlığı 2013

Ümraniye Çamlıca Medicana Hastanesi

2015-2016Meva Tıp Merkezi ve Meva Bakımevinde görevine devam etmektektedir.

Yabancı Diller: İngilizce

Devam Edilen Kurslar ve Kongreler:‘Anksiyete Bozukluklarında Farmakoterapi ve Psikososyal Tedavi Şekilleri’ eğitim programı. TPD Anksiyete ozuklukları Bilimsel Çalışma Birimi. 23-24 Eylül 2006, Sapanca.
Ulusal Psikiyatri Kongresi ‘Yaşam Boyu Psikiyatri: Araştırmadan Uygulamaya.’. 01-05 Kasım 2006, İstanbul.
Ulusal Psikiyatri Kongresi Kanıta Dayalı Psikiyatri ve Şizofreni Sempozyumu ‘Gen- Çevre Etkileşimi. 23-27 Ekim 2007, İstanbul.International Psychogeriatric Association (IPA) European Regional Meeting. 3-6 May 2007. Istanbul, Turkey.Türkiye’de Sık Karşılaşılan Psikiyatrik Hastalıklar Sempozyumu. İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinikleri. 6-7 Mart 2008, Cerrahpaşa, İstanbul.
Ulusal Psikiyatri Kongresi, Önce Zarar Verme: Etik ve Bilimsel Sorumluluklarımız. 14-19 Ekim 2008, Antalya.
Şizofreni Akademisi. Şizofrenide Görüşler, Yaklaşımlar, Tedaviler. 27 Şubat-1 Mart 2009, Antalya.
Ulusal Geropsikiyatri Sempozyumu. 23-26 Nisan 2009, Silivri,İstanbul.22nd ECNP Congress (European College of Neuropsychopharmacology). 12-16 September 2009, Istanbul, Turkey.
Ulusal Psikiyatri Kongresi. 21. Yüzyılda Psikiyatri. 26-30 Ekim 2011, Antalya.Uluslarası Çalışmalar:Arıkan MK, Kutukcu A, Karay A, Ozmen M. A Case of Psychosis Asscociated With Left Thalamic Lacunar Infarcts. Prog. in Neuropsychopharmacology & Biological Psychiatry 2009; 33: 729-30.Kadak MT, Demirel A, Demir T. Angiocentric glioma manifesting as psychotic symptoms in an adolescent: A case report. Neurol Psychiat BR 2013; 19(4): 197-200.
Aygun G, Midilli K, Cilingir H, Yilmaz M, Kutukcu A, Eker E. A fatal case of urosepsis due to Corynebacterium riegelii. Braz J Microbiol. 2013; 30;44(2): 475-6.

Demirel A, Demirel OF, Emül M, Duran A, Uğur M. Relationships between IGF-1, schizophrenia, and treatment of metabolic syndrome. Compr Psychiatry 2014 Apr 12. pii: S0010-440X(14)00095-9. doi: 10.1016/j.comppsych.2014.04.008.

Ulusal Çalışmalar:Emul M, Kutukcu A, Dalkıran M, Yavuz R, Duran A, Ugur M. Tekrarlayan Paylaşılmış Psikotik Bozukluk. Cerrahpasa Medical Review 2008; 6(1): 43-45.Demirel ÖF, Demirel A, Duran A. Stresin nörobiyolojisi. Türkiye Klinikleri J. Psychiatry-Special Topics 2011; 4(3): 13-18.Demirel A, Demirel ÖF, Kadak MT, Duran A. Ötimik Bipolar Hastalarda Nörokognitif Defisitler. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar 2012; 4(3): 381-395.Demirel ÖF, Demirel A, Balcıoğlı İ. Cinsel Kimlik Bozuklukları ve Kadın. Biyolojik, Psikolojik, Sosyolojik Açıdan Kadın Sempozyumu, İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri, Sempozyum Kitabı. Aralık 2011, İstanbul.Demirel A, Demirel ÖF, Kadak MT, Uğur M. Atipik Antipsikotik İlaç Kullanan Bir Grup Şizofreni Hastasında Metabolik Sendrom Sıklığı. Güncel Psikiyatri ve Psikonörofarmakoloji 2013; 3 (2).Demirel ÖF, Demirel A, Duran A. Ağır ve Tehlikeli Kişilik Bozukluğu-derleme. Adli tıp dergisi 2014. Doi 10.5505/adlitıp.18199 s: 53-59.Demirel A, Demirel ÖF, Uğur M. Metabolik Sendrom Gelişiminde Atipik Antipsikotiklerin Rolü. Psikiyatride Güncel Yaklasimlar – Current Approaches in Psychiatry. Online First: 27 May, 2014. Turkish. doi:10.5455/cap.2014052712363Poster Bildirileri:Kocabasoglu N, Emul M, Kutukcu A, Zerdali H, Baser S ,Ugur M, Keles I. P wave changes in ECG in patients with generalized anxiety disorder and the influences of sertraline. 21st ECNP Congress, 30 August- 3 September 2008, Barcelona, Spain.Kütükcü A, Özmen M, Arıkan MK, Gürses C, Baykal T. Homosistinüri ve Psikojen Nonepileptik Nöbet (PNN) Gelişimi: Olgu Sunumu. 44. Ulusal Psikiyatri Kongresi. 14-19 Ekim 2008.Demirkaya A, Kaymak I, Özkul S, Şimşek F, Akal SD, Kütükcü A, Purisa ÖS, Balcıoğlu İ, Kaynak K. Göğüs Cerrahisi Kliniğinde Malignite Tanısıyla Cerrahi Girişim Uygulanan Hastalarda Yaşam Kalitesi, Anksiyete ve Depresyon Değerlendirmesi. Solunum Tüsad Özel Sayı Tüsad 31. Ulusal Kongresi. Solunum 2009 Bildiri Özetleri Cilt:11 (Kongre Özel Sayı Ekim 2009).

SEMİNERLER VE DUYURULAR

YAZILARIMIZ

TV PROGRAMLARI VE VİDEOLAR